Ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Αλβανίας με προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ

Ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Αλβανίας με προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ

Η αλβανική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του στρατού, παρέχοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο προϋπολογιστικό πρόγραμμα 2025-2027, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, ο προϋπολογισμός για την άμυνα τα επόμενα τρία χρόνια προβλέπεται στο 2% του ΑΕΠ, με αύξηση κατά μέσο όρο 2,7 δισεκατομμύρια λεκ ή 27 εκατομμύρια ευρώ κάθε έτος.

Συγκεκριμένα, για το 2024 ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας είναι 48,3 δισεκατομμύρια λεκ, ενώ το 2027 προβλέπεται να φτάσει τα 56,5 δισεκατομμύρια λεκ. Ο προϋπολογισμός αυτός στοχεύει να εξασφαλίσει την επίτευξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ τα επόμενα τρία χρόνια.

Με τον προϋπολογισμό αυτό επιδιώκεται η συνέχιση του εξοπλισμού των Χερσαίων Δυνάμεων με νέο οπλισμό συμβατό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, η επέκταση των επενδύσεων σε υποδομές για τη βελτίωση των εργασιακών και στρατιωτικών συνθηκών και ο εκσυγχρονισμός των εξοπλισμών και των υπολογιστικών συστημάτων.

Όσον αφορά τις δαπάνες, παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα κονδύλια κατανέμονται στις δυνάμεις μάχης, με βαθμιαία αύξηση από 25 δισεκατομμύρια λεκ το 2024 σε 33 δισεκατομμύρια λεκ το 2027, δηλαδή μια αύξηση κατά 32%. Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αφιερώνεται επίσης στην υποστήριξη μάχης. Το 2027, οι δυνάμεις μάχης θα αποτελούν το 58,4% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας.

Στο Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων 2024-2033 (PAZHFA), που αποτελεί ένα από τα κύρια έγγραφα στον τομέα της άμυνας, προβλέπεται η ανάπτυξη νέων μαχητικών ικανοτήτων, κάτι που καθιστά αναγκαία την αλλαγή της δομής και την αύξηση του αριθμού του προσωπικού.

Στην βραχυπρόθεσμη περίοδο, θα διατηρηθεί ο αριθμός του ενεργού προσωπικού στις 8.500 συν 30% επιπλέον εφεδρικό προσωπικό, ενώ στην μακροπρόθεσμη περίοδο το σχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού του ενεργού προσωπικού στις 9.500, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη μιας μελέτης για τις κατηγορίες του προσωπικού. Ο αριθμός του εφεδρικού προσωπικού θα καθορίζεται βάσει περιοδικών αξιολογήσεων.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου