Δυνατότητα επιταχυνόμενης σύνδεσης ρεύματος για εποχιακές επιχειρήσεις στην Αλβανία

Δυνατότητα επιταχυνόμενης σύνδεσης ρεύματος για εποχιακές επιχειρήσεις στην Αλβανία

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά στην Αλβανία, θα μπορούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με επιταχυνόμενη διαδικασία. Για πρώτη φορά, η νέα ρύθμιση για τις συνδέσεις στο σύστημα διανομής περιλαμβάνει τις προσωρινές συνδέσεις, που αφορούν μόνο εποχιακές επιχειρήσεις για συγκεκριμένες περιόδους, ανάλογα με το αίτημα του αιτούντος.

Η ρύθμιση αυτή τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αφορά εποχιακά καταστήματα, κιόσκια, παραλιακά καταστήματα, εκδηλώσεις και πανηγύρια.

Δεδομένου ότι πρόκειται για προσωρινές εγκαταστάσεις, αυτές οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για μια νέα σύνδεση, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις ή απορρίψεις αιτήσεων. Με τη νέα ρύθμιση, θα μπορούν να λαμβάνουν προσωρινή σύνδεση και, όταν λήγει η εποχιακή τους δραστηριότητα, η σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας θα αναστέλλεται ή θα κλείνει.

Επιπλέον, στο σχέδιο καθορίζεται ότι οι χρεώσεις για τις νέες συνδέσεις θα είναι οι ίδιες με τις εγκεκριμένες χρεώσεις που ισχύουν για τις ζητούμενες παροχές, ενώ η αναστολή ή το κλείσιμο των συμβάσεων θα πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία που προβλέπει η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου