Αλβανία: Αυξήθηκε κατά 42% ο δανεισμός για την οικονομία τον Μάιο

Αλβανία: Αυξήθηκε κατά 42% ο δανεισμός για την οικονομία τον Μάιο

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τον περασμένο μήνα εκταμιεύθηκαν νέα δάνεια ύψους 33,5 δισεκατομμυρίων λεκ (335 εκατ. ευρώ περίπου) για την οικονομία, σημειώνοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, τα δάνεια που εκταμιεύθηκαν από τον τραπεζικό τομέα έφτασαν τα 150,6 δισεκατομμύρια λεκ, αυξημένα κατά σχεδόν 37% σε ετήσια βάση.

Η κύρια συμβολή στην ανάπτυξη προέρχεται από τα δάνεια σε λεκ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 58% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το ποσοστό των νέων δανείων σε λεκ στο σύνολο των δανείων έφτασε το 60%, από 52% που ήταν πέρυσι. Η ταχεία αύξηση των δανείων οφείλεται κυρίως στις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Μάιο, τα νέα δάνεια για επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 54% σε σύγκριση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Κατά το πεντάμηνο του 2024, τα νέα δάνεια για επιχειρήσεις έφτασαν τα 106,6 δισεκατομμύρια λεκ, σημειώνοντας αύξηση 58% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Ο τραπεζικός τομέας δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για δανεισμό σε επιχειρήσεις, ιδίως για μεγάλα εταιρικά έργα και έργα υποδομής δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Τον Μάιο, τα δάνεια προς ιδιώτες συνέχισαν επίσης να αυξάνονται σταθερά, με 10% αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ο τραπεζικός τομέας εκταμίευσε 43,8 δισεκατομμύρια λεκ σε δάνεια προς ιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η ταχεία αύξηση των δανείων φέτος βασίζεται σε αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομία, η οποία διατηρεί ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηριζόμενη κυρίως από τον τομέα των ακινήτων και τον τουρισμό.

Η καλή κατάσταση των ισολογισμών του τραπεζικού τομέα και τα χαμηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζουν θετικά την προσφορά. Η διατήρηση χαμηλών επιτοκίων από την Τράπεζα της Αλβανίας επηρεάζει επίσης τα επιτόκια δανεισμού σε λεκ.

Η αύξηση των δανείων είναι επίσης εμφανής στην απόδοση του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων. Στο τέλος Απριλίου, το χαρτοφυλάκιο δανείων για την οικονομία έφτασε τα 783 δισεκατομμύρια λεκ, σημειώνοντας αύξηση 12 δισεκατομμυρίων λεκ σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση των δανείων ανήλθε στο 9,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στο τέλος Απριλίου η ετήσια αύξηση ήταν 8,5%.

Στον τομέα των ιδιωτών, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξάνεται κατά 11,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για τις επιχειρήσεις, η αύξηση παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη, στο 8% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται και στο υψηλότερο ποσοστό δανείων σε ξένο νόμισμα στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, που επηρεάστηκε αρνητικά από την περαιτέρω ενίσχυση του λεκ στην ισοτιμία συναλλάγματος.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου