Οι χώρες που επένδυσαν περισσότερο στην Αλβανία το πρώτο τρίμηνο του έτους

Οι χώρες που επένδυσαν περισσότερο στην Αλβανία το πρώτο τρίμηνο του έτους

Οι ξένες επιχειρήσεις επένδυσαν 354 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα περισσότερα χρήματα προέρχονταν από τουρκικές και ιταλικές εταιρείες.

Η ροή των άμεσων ξένων επενδύσεων έφτασε τα 354 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξημένη από τα 307 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Οι επενδύσεις από την Τουρκία ηγούνται φέτος με 69 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ιταλία με 41 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές επενδύσεις προήλθαν επίσης από την Αυστρία, την Ολλανδία, το Κόσοβο και τη Γερμανία.

Αντίθετα, οι επενδυτικές ροές ήταν χαμηλότερες από την Κίνα, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Σλοβενία, με αξία που κυμαίνεται από 1 έως 3 εκατ. ευρώ. Σε διάστημα ενός έτους, η Αυστρία, η Βόρεια Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις επενδυτικές ροές προς την Αλβανία, με 48%, 50% και 82% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι επενδύσεις από την Ολλανδία, που προηγουμένως είχαν υψηλή αξία, έχουν μειωθεί, όπως και οι επενδύσεις από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 80 εκατ. ευρώ εισήχθησαν στην αλβανική οικονομία στις αρχές του έτους, χωρίς να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη προέλευσή τους, καθώς προτιμήθηκε να παραμείνουν εμπιστευτικά.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου