Το 50% των στρατηγικών επενδύσεων στην Αλβανία σχετίζονται με τον τουρισμό

Το 50% των στρατηγικών επενδύσεων στην Αλβανία σχετίζονται με τον τουρισμό

Το ετήσιο απολογιστικό έγγραφο της Αλβανικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Επενδύσεων (AIDA) αποκαλύπτει ότι τα έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό κατέλαβαν το 50% του συνόλου των έργων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για το έτος 2023. Τα υπόλοιπα έργα αφορούσαν κυρίως τον αγροτικό τομέα.

Η εικόνα αυτή άλλαξε κάπως σε σχέση με τα έργα που εγκρίθηκαν το 2022, αλλά ο κοινός παράγοντας παρέμεινε η κυριαρχία των τουριστικών έργων. Το 2022, τα έργα στον τομέα του τουρισμού αποτελούσαν το 65% του συνόλου των εγκεκριμένων έργων, ενώ τα έργα στον τομέα του αγροτουρισμού κατέλαβαν το 20% και τα υπόλοιπα 20% ανήκαν σε άλλες κατηγορίες. Το 2023, τα έργα στον τομέα του τουρισμού αποτελούσαν το 50% των εγκεκριμένων έργων, ο τομέας της γεωργίας το 33% και τα υπόλοιπα 17% ανήκαν σε άλλες κατηγορίες.

Συνολικά, η επιτροπή εξέτασε 16 έργα κατά τη διάρκεια του 2023, εγκρίνοντας τα 6 από αυτά και απορρίπτοντας τα υπόλοιπα. Η έγκριση της κατάστασης μιας στρατηγικής επένδυσης συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις μια σειρά από διευκολύνσεις, όπως μειωμένη γραφειοκρατία στην εξασφάλιση εγγράφων και στην περάτωση των διαδικασιών μέσω των θεσμικών συνδέσμων.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου