Οι ισοτιμίες στην αλβανική αγορά συναλλάγματος, σήμερα 22 Ιουνίου

Οι ισοτιμίες στην αλβανική αγορά συναλλάγματος, σήμερα 22 Ιουνίου

Στην αλβανική αγορά συναλλάγματος σήμερα ένα δολάριο θα αγοράζεται 93 λεκ και θα πωλείται 94 λεκ.

Το ευρώ θα αγοράζεται προς 99,7 λεκ και θα πωλείται προς 100,5 λεκ.

Το ελβετικό φράγκο σήμερα στην αλβανική αγορά θα αγοράζεται στα 103,8 λεκ και θα πωλείται στα 104,8 λεκ.

Ενώ η βρετανική λίρα θα αγοράζεται στα 117,5 λεκ και θα πωλείται στα 118,5 λεκ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου