Η OLAF αποκαλύπτει εκτεταμένη διαφθορά με αγροτικές επιχορηγήσεις στην Αλβανία

Η OLAF αποκαλύπτει εκτεταμένη διαφθορά με αγροτικές επιχορηγήσεις στην Αλβανία

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κατά της Οικονομικής Απάτης (OLAF) αποκάλυψε ένα περίπλοκο δίκτυο διαφθοράς που σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις αγροτών στην Αλβανία, το οποίο οδήγησε στην αναστολή των κονδυλίων της ΕΕ για τη χώρα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2023, μετά από εκτενή έρευνα που περιλάμβανε την ανάλυση επιστημονικών τεχνικών και ψηφιακών εγγράφων, εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες στη φάση χορήγησης επιχορηγήσεων και την υλοποίηση ορισμένων έργων. (Διαβάστε την έκθεση εδώ).

Οι παρατυπίες περιλάμβαναν δωροδοκίες σε αγρότες μέσω προεπιλεγμένων εταιρειών συμβούλων και χειραγωγημένους διαγωνισμούς για την επιλογή των δικαιούχων των κονδυλίων. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες έπρεπε να πληρώσουν ένα σημαντικό μέρος της επιχορήγησης τους σε τοπικές εταιρείες συμβούλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς διαγωνισμό ή μέσω ψευδών προσφορών. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν διογκωμένες τιμές και παραβιάσεις των συμβατικών κανόνων σε ορισμένα έργα.

Η έρευνα της OLAF ξεκίνησε μετά από καταγγελίες αγροτών που κλήθηκαν να πληρώσουν δωροδοκίες για τη χορήγηση επιχορηγήσεων. Αφού επιβεβαίωσε αυτούς τους ισχυρισμούς, η OLAF συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακυρώσει τη χρηματοδότηση της Πρώτης και της Δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων IPARD II ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, πρότεινε την παρακράτηση 112 εκατ. ευρώ μελλοντικής χρηματοδότησης (IPARD III) στην Αλβανία μέχρι να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Εκτός από την περικοπή των κονδυλίων, η OLAF υπέβαλε ποινική μήνυση στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος, η αλβανική εισαγγελία δεν έχει ακόμη ενεργήσει.

Η έρευνα της OLAF για τα γεωργικά ταμεία στην Αλβανία ξεκίνησε το 2021. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, οι ανακριτές της OLAF διεξήγαγαν επιχείρηση στα γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας και της AZHBR, κατάσχοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά το τέλος των ερευνών, η OLAF ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καταχρήσεις που διαπιστώθηκαν. Το καλοκαίρι του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε την επείγουσα αναστολή των κεφαλαίων IPARD για την Αλβανία, μέτρο που συνεχίζει να ισχύει.

...

Η OLAF συνεχίζει τις έρευνες για τη διαφθορά στη διανομή κεφαλαίων για τη γεωργία στην Αλβανία

Η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, αναμένεται να συνεχίσει τις έρευνες για τη διαφθορά στη διανομή κεφαλαίων για τη γεωργία στην Αλβανία μέσω του προγράμματος IPARD II. Το γραφείο ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου