Η Αλβανία αντιμετωπίζει δραματική μείωση στον κτηνοτροφικό τομέα

Η Αλβανία αντιμετωπίζει δραματική μείωση στον κτηνοτροφικό τομέα

Η κτηνοτροφία στην Αλβανία βιώνει μια ανησυχητική πτώση, με τον αριθμό των βοοειδών, προβάτων και αιγών να μειώνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια. Επίσημα στοιχεία καταγράφουν μείωση 65.000 βοοειδών, 186.000 προβάτων και 50.000 αιγών.

Πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτή την κρίση, με την μετανάστευση να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο διευθυντής του Προγράμματος Υποστήριξης Αγροτικών Περιοχών, Petrit Dobi, επισημαίνει την έλλειψη υποστήριξης για τις αγροτικές περιοχές και τους βοσκούς, ωθώντας τους νεότερους κατοίκους να αναζητήσουν εργασία αλλού.

Αυτή η μαζική αποχώρηση πλήττει όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την πλούσια κουλτούρα των βοσκών, που χτίστηκε γύρω από την κτηνοτροφία. Ο Dobi τονίζει την απώλεια παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων, μουσικών οργάνων και λαογραφίας που συνδέονται άμεσα με τον κτηνοτροφικό βίο.

Παράλληλα, οι κλιματικές αλλαγές θέτουν σε κίνδυνο τα βοσκοτόπια. Η άνοδος της θερμοκρασίας και η συχνότητα των πυρκαγιών πλήττουν τα αλπικά βοσκοτόπια, περιορίζοντας διαθέσιμες εκτάσεις και υποβαθμίζοντας τη βλάστηση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Arsen Proko, η Αλβανία έχασε 29.000 εκτάρια βοσκοτόπων μέσα σε τρία χρόνια, υπογραμμίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου