Η Τράπεζα της Αλβανίας υπογράφει την επίσημη αίτηση για ένταξη της χώρας στον SEPA

Η Τράπεζα της Αλβανίας υπογράφει την επίσημη αίτηση για ένταξη της χώρας στον SEPA

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, Gent Sejko, υπέγραψε την αίτηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας για ένταξη στη γεωγραφική περιοχή των συστημάτων SEPA. «Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα όχι μόνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, αλλά για όλους τους Αλβανούς πολίτες», δήλωσε.

Ο SEPA (Single Euro Payments Area) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνιση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε ευρώ μεταξύ των χωρών μελών. Τα συστήματα πληρωμών SEPA επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές πληρωμές στο κοινό νόμισμα με το ίδιο κόστος και ευκολία όπως οι πληρωμές εντός της χώρας τους. Η γεωγραφική περιοχή του SEPA εκτείνεται πέρα από τις χώρες της ΕΕ, με 36 χώρες να έχουν εναρμονίσει τα πρότυπα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ.

Η Τράπεζα της Αλβανίας ξεκίνησε τις εργασίες για την ένταξη της Αλβανίας στον SEPA από το 2021, όταν έγινε μέρος του περιφερειακού έργου «Για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληρωμών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων». Το έργο αυτό προήλθε από τις συμφωνίες της Διαδικασίας του Βερολίνου και στοχεύει στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στην ενσωμάτωση της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Νοέμβριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο σχέδιο για την αύξηση των Δυτικών Βαλκανίων, όπου μία από τις προτεραιότητες είναι η συμμετοχή των χωρών της περιοχής στον SEPA. Έτσι, η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα στην περιοχή που υπέβαλε επίσημη αίτηση για να γίνει δεκτή στη γεωγραφική περιοχή SEPA.

Η συμμετοχή της Αλβανίας στον SEPA σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Θα διευκολύνει τις Αλβανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές όσον αφορά το κόστος, τον χρόνο και την απλότητα των διασυνοριακών συναλλαγών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας, με περίπου τα δύο τρίτα του εμπορίου να διεξάγονται με τις χώρες της ΕΕ, επομένως τα οφέλη από τις χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις είναι σημαντικά για την επέκταση των εμπορικών ανταλλαγών. Επιπλέον, η συμμετοχή στον SEPA προσφέρει στις αλβανικές επιχειρήσεις πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά των 350 εκατομμυρίων κατοίκων, δημιουργώντας ευκαιρίες για επέκταση δραστηριοτήτων, αύξηση ανταγωνιστικότητας και καινοτομίες.

Η συμμετοχή στον SEPA αναμένεται να συμβάλει σημαντικά σε στρατηγικούς τομείς όπως ο τουρισμός και στην αύξηση των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων. Η μείωση του κόστους μεταφοράς σε ευρώ θα επηρεάσει θετικά την επισημοποίηση των ροών εμβασμάτων. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα η αλβανική οικονομία θα ωφεληθεί κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την ένταξη στον SEPA.

Η διαδικασία αίτησης SEPA είχε την υποστήριξη και τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία είναι μακροπρόθεσμος και σημαντικός εταίρος της Τράπεζας της Αλβανίας. Η συμβολή της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιούργησε υγιή θεμέλια ώστε η Αλβανία να είναι πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία. Η Τράπεζα της Αλβανίας και οι αλβανικές αρχές είναι πεπεισμένες ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την ενοποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς με την ευρωπαϊκή, δεσμευόμενες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ολοκλήρωση.

...

Αλβανία: Η πρόσβαση στον SEPA αναμένεται να μειώσει το κόστος των διεθνών τραπεζικών μεταφορών

Η ένταξη της Αλβανίας στον SEPA φέρνει νέες δυνατότητες για την οικονομία της χώρας. Η απλούστευση και η μείωση του κόστους των διεθνών πληρωμών αναμένεται να ωφελήσει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και μ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου