Παγκόσμια Τράπεζα: Η αλβανική οικονομία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές και όχι στις κατασκευές και την κατανάλωση

Παγκόσμια Τράπεζα: Η αλβανική οικονομία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές και όχι στις κατασκευές και την κατανάλωση

Ο Εμανουέλ Σαλίνας, Διευθυντής του Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αλβανία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το τρέχον οικονομικό μοντέλο της χώρας, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους των κατασκευών και της κατανάλωσης. Προειδοποιεί ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο και δεν αρκεί για την επίτευξη υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Προτείνει μια στροφή προς ένα νέο μοντέλο με έμφαση στις εξαγωγές και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι απαραίτητες για την τόνωση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο Σαλίνας επισημαίνει την κρίσιμη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξη της Αλβανίας. Η διαφυγή ταλαντούχων νέων στο εξωτερικό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, το οποίο οφείλει να αντιμετωπιστεί με επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι επίσης απαραίτητη για την προσέλκυση και την retention του εργατικού δυναμικού.

Η Παγκόσμια Τράπεζα θέτει τρεις βασικές προτεραιότητες για την Αλβανία:

  • Δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής αμοιβής σε παραγωγικούς κλάδους.
  • Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης.
  • Υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από τις πρόσφατες κρίσεις.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου