Η Αλβανία, ανάμεσα στις 4 χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες για συντάξεις στην Ευρώπη

Η Αλβανία, ανάμεσα στις 4 χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες για συντάξεις στην Ευρώπη

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για το συνταξιοδοτικό σύστημα της Αλβανίας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλο που η Αλβανία έχει αυτήν τη στιγμή τις χαμηλότερες δαπάνες για συντάξεις σε σχέση με το ΑΕΠ, η κατάσταση αυτή δεν θα παραμείνει βιώσιμη μακροπρόθεσμα λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2021, η Αλβανία δαπανά το 6,8% του ΑΕΠ της για συντάξεις, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 12,9%. Η Ελλάδα, από την άλλη, δαπανά το 16,4% του ΑΕΠ της, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Οι χαμηλές δαπάνες της Αλβανίας οφείλονται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο είσπραξης δημόσιων εσόδων, που είναι κάτω από το 28% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στις γειτονικές χώρες είναι περίπου 36%.

Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα οι Αλβανοί συνταξιούχοι να λαμβάνουν συντάξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο είναι δολάρια ανά ημέρα. Με την ταχεία δημογραφική μετάβαση, το ποσοστό των ηλικιωμένων αναμένεται να αυξηθεί στο 30% του πληθυσμού, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η πρόκληση για την Αλβανία είναι διπλή: από τη μία πλευρά, πρέπει να αυξήσει τις εισπράξεις δημόσιων εσόδων για να στηρίξει το συνταξιοδοτικό σύστημα και από την άλλη, να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Η δημογραφική αυτή μετάβαση απαιτεί γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού.

...

Σχεδόν 40 χιλιάδες Αλβανοί έχουν επενδύσει σε ιδιωτικές συντάξεις

Η αγορά ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων στην Αλβανία παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται σε αυτήν ως συμπληρωματική πηγή συνταξιοδότησης. Η αύξηση του κόστους...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου