Πόσες συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ενεργές στην Αλβανία;

Πόσες συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ενεργές στην Αλβανία;

Στην Αλβανία, μέχρι το 2023, έχουν εγκριθεί 230 συμβάσεις παραχώρησης/ΣΔΙΤ, εκ των οποίων 224 παραμένουν ενεργές και 6 έχουν ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφία, 176, υπογράφηκαν μεταξύ 2004 και 2013, ενώ οι υπόλοιπες 54 από το 2014 και έπειτα.

Αναθέτουσα Αρχή σε 208 συμβάσεις είναι το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, με 6 συμβάσεις έκαστο το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ 4 στον τομέα της υγείας έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο Ενεργειακός τομέας με 183 συμβάσεις (415,2 δισ. Lek, 4 δισ. ευρώ περίπου) κυριαρχεί, ακολουθώντας οι μεταφορές με 21 συμβάσεις (123,8 δισ. Lek). Περιβάλλον (6 συμβάσεις, 25,8 δισ. Lek), υγεία (4 συμβάσεις, 4,2 δισ. Lek) και άλλοι κλάδοι μοιράζονται τις υπόλοιπες.

Από τις 230 συμβάσεις, 15 έχουν δημοσιονομική στήριξη (11 ενεργές), ενώ 209 δεν έχουν. Το 2023, το ποσοστό πληρωμών του προϋπολογισμού αγγίζει το 2,3% των φορολογικών εσόδων, κάτω από το 5% του δημοσιονομικού κανόνα, με τάση μείωσης τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου