Συντάξεις: Η Αλβανία τελευταία στην Ευρώπη

Συντάξεις: Η Αλβανία τελευταία στην Ευρώπη

Η Αλβανία βουλιάζει στην τελευταία θέση όσον αφορά τις πληρωμές συντάξεων στην Ευρώπη, με μέσο όρο μόλις 131 ευρώ το μήνα το 2021. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει περίπου το 1/20 της σύνταξης στο Λουξεμβούργο, την χώρα με τις υψηλότερες πληρωμές.

Η χαμηλή συνταξιοδοτική δαπάνη εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οικονομική ασφάλεια των ηλικιωμένων στην Αλβανία. Μόλις το 30% των Αλβανών καταναλωτών αισθάνονται σίγουροι ότι θα έχουν επαρκή εισοδήματα για να ζήσουν άνετα στη συνταξιοδότηση.

Η ανησυχητική εικόνα δεν περιορίζεται στην Αλβανία. Συνολικά, οι Βαλκανικές χώρες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα συντάξεων στην Ευρώπη. Η Βουλγαρία, η οποία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση από το τέλος, λαμβάνει σύνταξη έξι φορές χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ωστόσο, η σύγκριση των συντάξεων γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο κόστος ζωής. Χρησιμοποιώντας μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), η εικόνα βελτιώνεται κάπως για την Αλβανία. Η χώρα παραμένει στην τελευταία θέση, αλλά η διαφορά με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μειώνεται.

Παρά τις στατιστικές προσαρμογές, η ουσία παραμένει ανησυχητική. Ειδικοί και φορείς εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην ΕΕ, με έμφαση στην ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ηλικιωμένων.

...

Το κόστος των φαρμάκων βυθίζει τους Αλβανούς συνταξιούχους στη φτώχεια

Η ζωή των συνταξιούχων στην Αλβανία σημαδεύεται από δυσκολίες, καθώς το υψηλό κόστος φαρμάκων, οι χαμηλές συντάξεις και η εκτοξευόμενη ακρίβεια πλήττουν ανηλεώς την οικονομική τους ευημερία. Πολλοί συ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου