Η συχνή αλλαγή του φορολογικού συστήματος στην Αλβανία, μια διαχρονική κράμπα

Η συχνή αλλαγή του φορολογικού συστήματος στην Αλβανία, μια διαχρονική κράμπα

Η Αλβανία έρχεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό ζήτημα: τις συχνές αλλαγές στο φορολογικό της σύστημα. Από το 1998, ο νόμος περί φόρου εισοδήματος έχει τροποποιηθεί 34 φορές, ενώ ο νόμος περί φορολογικών διαδικασιών έχει υποστεί 20 αλλαγές από το 2008. Ο νέος νόμος για τη φορολογία εισοδήματος, μάλιστα, τροποποιήθηκε δύο φορές πριν καν τεθεί σε ισχύ.

Αυτές οι αλλεπάλληλες αλλαγές φέρνουν πλήθος προβλημάτων:

  • Αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό κλίμα: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προγραμματίσουν και να επενδύσουν όταν οι κανόνες φορολογίας αλλάζουν συνεχώς.
  • Κίνδυνος παρατυπίας: Η έλλειψη σταθερότητας στο φορολογικό σύστημα ενθαρρύνει την παρατυπία, καθώς οι επιχειρήσεις μπορεί να δυσκολεύονται να παρακολουθούν τις αλλαγές ή να εκμεταλλεύονται κενά στους κανόνες.
  • Αύξηση του κόστους: Η συχνή αλλαγή των νόμων αυξάνει το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
  • Δυσκολίες για τη φορολογική διοίκηση: Η εφαρμογή των συχνών αλλαγών είναι δύσκολη και δαπανηρή για τη φορολογική διοίκηση.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει εκφράσει την ανησυχία του για το ζήτημα και προτείνει την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος για να το καταστήσει πιο σταθερό και διαφανές.

Επιπλέον, η συχνή αλλαγή των νόμων έχει οδηγήσει σε λάθη και αδικίες. Ο νέος νόμος για τη φορολογία εισοδήματος, για παράδειγμα, δεν απέλαβε σωστά τον κατώτατο μισθό από τις δαπάνες, προκαλώντας προβλήματα σε πολλούς επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι αλλαγές έχουν υλοποιηθεί με αργό ρυθμό.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου