Ο Αλβανικός Κρατικός Έλεγχος διαπιστώνει 811 εκατ. ευρώ παραβάσεις στο δημόσιο

Ο Αλβανικός Κρατικός Έλεγχος διαπιστώνει 811 εκατ. ευρώ παραβάσεις στο δημόσιο

Σε 205 ελέγχους που έγιναν σε κρατικούς θεσμούς, o Κρατικός Υψηλός Έλεγχος της Αλβανίας εντόπισε ζημιές 811 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

Ο Κρατικός Έλεγχος ενημερώνει επίσης ότι εντός του 2022 θα υποβληθούν τέσσερις ποινικές διώξεις σε 16 υπαλλήλους για κατάχρηση δημοσίων πόρων.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται αντιληπτό από πέρυσι είναι το γεγονός ότι η πραγματική οικονομική ζημιά που πρέπει να επιστραφεί ως αξία στον προϋπολογισμό έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αξία των 159 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ το 2022 ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της οικονομικής ζημιάς από κακοδιαχείριση, κακό προγραμματισμό ή αναποτελεσματικότητα των κρατικών πόρων, που είναι γνωστά ως ελλείποντα έσοδα στον προϋπολογισμό, έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η κακοδιαχείριση δημοσίων κονδυλίων προέρχεται από δύο βασικές πηγές όπως η αγοραπωλησία και η μίσθωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ η φετινή έκπληξη προέρχεται και από τη μη είσπραξη φόρων από τους δήμους. Ακόμη και τα έξοδα για επενδύσεις επιβαρύνουν πολύ την έλλειψη εσόδων στον προϋπολογισμό. Ακόμη και άλλα στοιχεία ή παραβάσεις της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα βάρη.

Στη φετινή έκθεση συνεχίζει να τονίζεται το πρόβλημα της κυβέρνησης με τη συχνή αλλαγή του προϋπολογισμού με κανονιστικές πράξεις, που οδηγεί σε κακό προγραμματισμό των δημοσίων οικονομικών σύμφωνα με τον θεσμό.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου