Αλβανία: Άκαρπος ο διεθνής διαγωνισμός για μακροχρόνια προμήθεια ενέργειας

Αλβανία: Άκαρπος ο διεθνής διαγωνισμός για μακροχρόνια προμήθεια ενέργειας

Η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας KESH ολοκλήρωσε το διεθνή διαγωνισμό για μακροχρόνια προμήθεια ενέργειας χωρίς να υπάρξουν επιτυχείς προσφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η KESH, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν αρκετές προσφορές, αλλά οι τιμές που προτάθηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού.

Στην πρώτη διαδικασία, η οποία αφορούσε την αγορά ενέργειας για περίοδο 3 ετών, τρεις εταιρείες υπέβαλαν τις προσφορές τους: η αλβανική εταιρεία GSA πρότεινε τιμή 188,68 ευρώ/mWh, η ελβετική EFT AG 169,77 ευρώ/mWh, ενώ η ρουμανική εταιρεία Energy Distribution Services (EDS) 250 ευρώ/mWh.

Όσον αφορά την δεύτερη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε την αγορά ενέργειας για περίοδο 5 ετών, υποβλήθηκαν δύο προσφορές: η ελβετική εταιρεία EFT AG προσέφερε 155,77 ευρώ/mWh, ενώ η ρουμανική εταιρεία EDS 250 ευρώ/mWh. Δύο ακόμη εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά δεν πέρασαν τη φάση της προεπιλογής.

Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου, γεγονός που αποκλίνει από τις συνήθεις πρακτικές προμήθειας που εφαρμόζει η KESH. Συνεπώς, η KESH δέχτηκε κριτική για το χρονοδιάγραμμα της, λόγω της αστάθειας των τιμών ενέργειας της αγοράς αλλά και των δυνατοτήτων ανάπτυξης του αλβανικού χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του από τον Απρίλιο 2023. Η KESH αιτιολόγησε την χρονική επιλογή διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω της υποχρέωσης να καλύψει το σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης. 

×
Subscribe

7000 επιπλέον Απόδημοι θα μπορούν να ψηφίσουν στις...
Ο Φρέντης Μπελέρης δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντ...

Σχετικά άρθρα