Το ΕΚ θέτει ως όριο εκπλήρωσης μεταρρυθμίσεων από την Αλβανία το 2030

Το ΕΚ θέτει ως όριο εκπλήρωσης μεταρρυθμίσεων από την Αλβανία το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει το 2030 ως προθεσμία για την εκπλήρωση των όρων της Αλβανίας, αλλά δεν διευκρινίζει τι θα συμβεί εάν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την Αλβανία, η οποία θέτει το έτος 2030 ως το όριο για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη.

«Οι φορείς λήψης αποφάσεων θα πρέπει να συνεργαστούν για την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης το αργότερο έως το 2030», αναφέρει η έκθεση.

Επιπλέον, σε αυτή την έκθεση, το ΕΚ ζητά και πρόσθετα καθήκοντα, «την επείγουσα εφαρμογή της εκλογικής μεταρρύθμισης για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Η έκθεση για την Αλβανία εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 10 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών επεσήμαναν τη σταθερή δέσμευση της Αλβανίας στην ενσωμάτωση στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι αντανάκλαση της συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και της συντριπτικής υποστήριξης των πολιτών.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της λειτουργίας του κράτους δικαίου, του δικαστικού σώματος, κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους που τα κύρια πολιτικά κόμματα δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την εκλογική μεταρρύθμιση και καλούν τις αλβανικές αρχές να εφαρμόσουν επειγόντως τις εκκρεμείς αλλαγές στο πλαίσιο των εκλογών και της χρηματοδότησης των κομμάτων, πολύ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για πιο δομημένες και συνεχείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων στα υψηλότερα επίπεδα, καθώς και για την αντιμετώπιση της κουλτούρας της ατιμωρησίας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν πρόσθετα αποτελέσματα στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της εμπορίας ανθρώπων και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τέλος, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η Αλβανία έχει στοχοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από ρωσική παραπληροφόρηση και άλλες υβριδικές επιθέσεις και πρέπει να ενισχύσει την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τα μέτρα ενεργειακής μετάβασης.

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Αλβανία: Μείωση των νέων που αποφοιτούν από αλβανι...
Παράταση σε δύο χρόνια η διάρκεια παραμονής των Ου...

Σχετικά άρθρα