Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το νόμο για τα βιοκαύσιμα η Αλβανία

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το νόμο για τα βιοκαύσιμα η Αλβανία

Η αλβανική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με νόμο για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον τομέα των μεταφορών μέσω της χρήσης βιοκαυσίμων για κινητήρες εσωτερικής καύσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της ΕΕ ως μέρος της πορείας της προς την ένταξη στην ΕΕ.

Εντός της ΕΕ, τα βιοκαύσιμα είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα που έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ δεξιάς και αριστεράς σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά στην Αλβανία, το σχέδιο νόμου έχει υποβληθεί για διαβούλευση με ελάχιστη αντίδραση, θετική ή αρνητική.

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά καύσιμα και συστατικά ανάμειξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές όπως η βιομάζα. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμα μεταφορών, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Έως το 2030, η ΕΕ στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σε τουλάχιστον 14 %, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ποσοστού 3,5 % των προηγμένων βιοκαυσίμων. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν υποχρέωση για τους προμηθευτές καυσίμων να διασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Θέλει επίσης να απαγορεύσει την πώληση νέων αυτοκινήτων ντίζελ και φυσικού αερίου έως το 2035, θέτοντας ουσιαστικά τέλος στο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

"Για την Αλβανία, οι μεταφορές είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής CO2 και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός του, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή. Ο νόμος παρέχει στόχους, χρονοδιαγράμματα και ρόλους με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες», αναφέρει το έγγραφο διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι ο νόμος είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί πληρούν την υποχρέωση να παρέχουν αρκετά βιοκαύσιμα για να καλύψουν τη δημόσια ζήτηση.

Το έγγραφο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές βιοκαυσίμων τα οποία, σε καθαρή ή μεικτή μορφή, σε ορισμένο ποσοστό, θα χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών για κινητήρες εσωτερικής καύσης, ιδίως βιοντίζελ και βιοαιθανόλη, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεχίζει ότι τα πρότυπα που θα εγκρίνει η ΕΕ θα εγκριθούν σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία.

Καθορίζει επίσης τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ετήσιας ποσότητας που χρειάζεται η αγορά, την ενθάρρυνση επαρκούς παραγωγής, τη διασφάλιση της απόδοσης των κινητήρων, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

Ο νόμος θα επιδιώξει επίσης να ρυθμίσει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που σχετίζονται με τον τομέα, την αποθήκευσή τους και τη διαδικασία αδειοδότησης για όσους τα παράγουν τοπικά.

Υπάρχουν επί του παρόντος ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής και της προμήθειας βιοκαυσίμων, συγκεκριμένα ο νόμος αριθ. 9876, ο οποίος εγκρίθηκε το 2008 σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΚ της ΕΕ. Καθόρισε δεσμευτικό στόχο βιοκαυσίμων 10% κατ' όγκο από το 2015 που επιβλήθηκε σε εταιρείες χονδρικής πώλησης με άδεια για υποπροϊόντα πετρελαίου.

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι περαιτέρω κανόνες για τη θέσπιση κριτηρίων αειφορίας και απαιτήσεων ποιότητας καυσίμων, αλλά παρά τους νόμους αυτούς, η προσφορά βιοκαυσίμων στην Αλβανία παραμένει πολύ χαμηλή.

Οι λόγοι πίσω από αυτό περιλαμβάνουν την απουσία μέτρων για την επιβολή της υποχρέωσης ανάμειξης και το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία μονάδα με δυναμικότητα 112 εκατομμυρίων λίτρων ετησίως. Επί του παρόντος, το εργοστάσιο παράγει λιγότερο από το 10% της δυναμικότητάς του, κυρίως από εισαγόμενα φυτικά έλαια, τα οποία στη συνέχεια εξάγονται στην Ιταλία.

Οι Αλβανοί έχουν τα λιγότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη με μόλις έναν στους πέντε να κατέχει όχημα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της ιδιοκτησίας συγκεντρώνεται στην πρωτεύουσα των Τιράνων και σε άλλες βασικές πόλεις όπως το Δυρράχιο και το Ελμπασάν, οι οποίες υποφέρουν από κακής ποιότητας αέρα και υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να προτείνουν και να ζητήσουν αναθεωρήσεις της νέας νομοθεσίας για τα βιοκαύσιμα πριν από τις 16 Μαΐου 2023.

Με πληροφορίες από πρακτορείο Euractiv

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου