Το Κόσοβο απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης

Το Κόσοβο απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα τη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για κανονισμό σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για τους κατόχους διαβατηρίων που εκδίδονται από το Κόσοβο. Βάσει αυτής της εντολής, η Προεδρία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για το Κόσοβο και ελπίζουμε τώρα να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνουμε την υπόσχεση αυτή πραγματικότητα. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων κατέστη δυνατή χάρη στις προσπάθειες του Κοσόβου να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους, τη διαχείριση της μετανάστευσης και την ασφάλειά του, και πιστεύουμε ότι αυτή η καλή συνεργασία δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί στο μέλλον.», Jan Lipavský, Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας.
Το σχέδιο κανόνων θα επιτρέψει στους κατόχους διαβατηρίων του Κοσόβου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση για περίοδο διαμονής 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα εφαρμοστεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2024.
Ιστορικό
Το Κόσοβο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, μεταξύ άλλων δε στους τομείς της ασφάλειας των εγγράφων, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή πρότεινε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους διαβατηρίων που εκδίδονται από το Κόσοβο. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα διασφαλίσει ότι ολόκληρη η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων θα υπάγεται στο ίδιο καθεστώς θεωρήσεων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβλέπει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης της πολιτικής θεωρήσεων, μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.
consilium.europa.eu
×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Αλβανική νομοθεσία στερεί στους πολίτες την προσφυ...
Διαφθορά και παρατυπία καθιστούν προβληματικό το ε...

Σχετικά άρθρα