Διαφθορά και παρατυπία καθιστούν προβληματικό το εμπόριο Αλβανίας - Κοσόβου

Διαφθορά και παρατυπία καθιστούν προβληματικό το εμπόριο Αλβανίας - Κοσόβου

Η οικονομική και εμπορική συνεργασία με το Κοσσυφοπέδιο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Από 30 εκατ. ευρώ που ήταν η εμπορική ανταλλαγή το 2005, σήμερα έχει φτάσει τα 430 εκατ. ευρώ.

Παρά τα στοιχεία αυτά, η Αλβανία παραμένει τρίτη στην περιοχή όσον αφορά τις εμπορικές ανταλλαγές με το Κοσσυφοπέδιο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία και μετά η Βόρεια Μακεδονία.

Η επιχειρηματική κοινότητα στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο τονίζει ότι το αναξιοποίητο δυναμικό μεταξύ των δύο χωρών είναι τουλάχιστον διπλάσιο. Τι εμποδίζει όμως αυτή τη δυνατότητα;

Μελέτες από το Ινστιτούτο GAP, το Ινστιτούτο Riinvest, καθώς και από το Αλβανικό Κέντρο Ανταγωνιστικότητας και Διεθνούς Εμπορίου εντοπίζουν αρκετούς παράγοντες.

Οι δύο οικονομίες παρουσιάζουν διαρθρωτικές αδυναμίες. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η πολύ υψηλή συγκέντρωση του εμπορίου, όπου μόνο 4 ομάδες προϊόντων αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της εμπορικής ροής.

Η διαφθορά, η παρατυπία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η βιομηχανική ανάπτυξη και στις δύο χώρες είναι οι άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν.

Άλλοι λόγοι είναι το υψηλό κόστος μεταφοράς, που επιδεινώνεται από τα τέλη κυκλοφορίας, τις πρακτικές εκτελωνισμού, τη διάρκεια και τους συχνούς και υπερβολικούς ελέγχους, υψηλά τέλη σάρωσης 22 ευρώ στο Δυρράχιο, τέλη στάθμευσης, ζύγιση και μεροληπτικός ειδικός φόρος κατανάλωσης για ορισμένα από τα προϊόντα.

Κάποια από αυτά τα εμπόδια αίρονται εάν εφαρμοστούν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι λιγότεροι από τους μισούς στόχους που έθεσαν οι δύο κυβερνήσεις έχουν επιτευχθεί στον τομέα της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, το 36% από αυτούς έχουν επιτευχθεί εν μέρει, το 9% δεν έχουν επιτευχθεί καθόλου και για τρεις στόχους δεν παρέχονται πληροφορίες.

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Το Κόσοβο απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης θ...
Πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες Gov.gr και για το...

Σχετικά άρθρα