Στο ορφανοτροφείο Τιράνων δεν δόθηκε η εγκεκριμένη ποσότητα τροφίμων

Στο ορφανοτροφείο Τιράνων δεν δόθηκε η εγκεκριμένη ποσότητα τροφίμων

Έκθεση του Ύπατου Κρατικού Ελέγχου στο νηπιαγωγείο «Zyber Hallulli» στα Τίρανα αποκαλύπτει ότι η ποσόστωση τροφίμων που τους εγκρίθηκε δόθηκε σε χαμηλότερο συντελεστή, με αποτέλεσμα να μην εγγυώνται κανονικές ποσότητες θερμίδων.

Η έκθεση εκτιμά ότι το προσωπικό της Σχολικής Παιδικής Στέγης Τιράνων δεν εφάρμοσε το επίπεδο των οικονομικών ποσοστώσεων για τα καθημερινά έξοδα διατροφής, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του σημείου 1 της Οδηγίας αριθ. 689, ημερομηνίας 02.10.2018 «Για το επίπεδο των ποσοστώσεων δαπανών για τρόφιμα, σε δημόσιους οικιακούς και κοινοτικούς φορείς κοινωνικής μέριμνας». Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι όσον αφορά τις ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε θρεπτικά συστατικά και θερμίδες, το διατροφικό μενού ετοιμάζεται για όλα τα παιδιά του ιδρύματος ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή ειδικών συνθηκών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πολυκλαδική ομάδα δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό του μενού, κατά παράβαση των απαιτήσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ορφανοτροφείου «Zyber Hallulli».

«Η αξία σε λεκ που καθορίζεται για την ημερήσια ποσόστωση για τα παιδιά δεν αντιστοιχεί στην ίδια ποσότητα τροφής που πρέπει να καταναλώνουν τα παιδιά, λόγω μη συμμόρφωσης από το ίδρυμα, καθώς και μη αναπροσαρμογής της ποσόστωσης τροφίμων σύμφωνα με τον δείκτη τιμών δημοσιεύει το INSTAT.

Ως αποτέλεσμα, οι αξίες της ποσόστωσης διατροφής το 2019, 2020 και 2021, για τους μήνες που επιλέχθηκαν για έλεγχο, ήταν χαμηλότερες από την εγκεκριμένη ποσόστωση, με την τελευταία να είναι άμεση ευθύνη του Σχολικού Παιδικού Σταθμού Τιράνων και ακόμη πιο χαμηλές λόγω μη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Το επίπεδο των οικονομικών ποσοστώσεων για έξοδα διατροφής δεν επικαιροποιείται, παραμένοντας στις ίδιες αξίες του ημερήσιου κόστους για κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών, από το 2018», αναφέρει ο έλεγχος.

Οι ελεγκτές αναφέρθηκαν στα στοιχεία της INSTAT σχετικά με τις μέσες ετήσιες μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή για την ομάδα «Τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά» και υπολόγισαν πόσο θα έπρεπε να αλλάζουν κάθε χρόνο αυτές οι ποσοστώσεις, για το ημερήσιο κόστος για κάθε ηλικιακή ομάδα , σημειώνοντας ότι:

«Για την ηλικιακή ομάδα 6-12 ετών, από 440 ALL/ημέρα το 2018, στο τέλος του 2021 θα έπρεπε να ήταν 487,35 ALL/ημέρα, άρα θα είχε αυξηθεί κατά 47 ALL/ημέρα.

Για την ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών, από 480 ALL/ημέρα το 2018, στο τέλος του 2021 έπρεπε να είναι 531,66 ALL/ημέρα, άρα θα είχε αυξηθεί κατά 52 ALL/ημέρα.

Για την ηλικιακή ομάδα 16-18 ετών, από 500 ALL/ημέρα το 2018, στο τέλος του 2021 έπρεπε να είναι 553,81 ALL/ημέρα, άρα θα είχε αυξηθεί κατά 54 ALL/ημέρα.

Όπως προαναφέρθηκε, η μη επικαιροποίηση των μέσων ετήσιων μεταβολών του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας και την Κρατική Κοινωνική Υπηρεσία έχει επηρεάσει άμεσα τον υπολογισμό του ορίου, τιμή που δεν εγγυάται ότι έχει υπολογιστεί σωστά και σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες των παιδιών σε φαγητό, ξοδεύοντας λιγότερα λεκ της ημερήσιας αξίας για κάθε ηλικιακή ομάδα για παιδιά», αναφέρει ο έλεγχος. 

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεισφέρει για τα Δ...
Την ενίσχυση των δεσμών με την Ομογένεια σε ολόκλη...

Σχετικά άρθρα