Η Αλβανία με το χαμηλότερο κόστος ανά ώρα εργασίας στην Ευρώπη

Η Αλβανία με το χαμηλότερο κόστος ανά ώρα εργασίας στην Ευρώπη

Για τις οικονομικές δραστηριότητες Βιομηχανία, Κατασκευές και Υπηρεσίες, το μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης στην Αλβανία είναι χαμηλότερο από ό,τι στις χώρες μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες προς ένταξη.

Το μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης στην Αλβανία είναι 3,1 ευρώ, σύμφωνα με το INSTAT.

Στη συνέχεια, υπάρχουν χώρες όπως η Σερβία και η Βουλγαρία με μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης 6,2 και 6,5 ευρώ, αντίστοιχα.

Η Νορβηγία και η Δανία έχουν το υψηλότερο μέσο ωριαίο κόστος 47,3 και 45,3 ευρώ αντίστοιχα.

Το εργατικό κόστος αποτελείται από δαπάνες για μισθούς και επιδόματα, συν άλλες δαπάνες, όπως δαπάνες για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες δαπάνες που καταβάλλονται από τον εργοδότη. Το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού κόστους καταλαμβάνεται από τις δαπάνες για μισθούς και επιδόματα και ακολουθούν οι δαπάνες για εισφορές και ασφάλειες. Το 2020, το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους και του μπόνους ήταν υψηλότερο στη Γαλλία (32,1%) και τη Σουηδία (31,6%), ενώ το χαμηλότερο στη Λιθουανία (2,9%) και τη Ρουμανία (4,9%).

Σύμφωνα με το INSTAT, από τα αποτελέσματα της Έρευνας Κόστους Εργασίας, κατά το έτος 2020, υπολογίζεται ότι στην Αλβανία σε μη αγροτικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ετήσιο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης είναι 827.534 ALL ( εξαιρουμένων των ασκουμένων) . Το μέσο μηνιαίο κόστος ανά μονάδα εργασίας πλήρους απασχόλησης είναι 68.961 ALL.

Κατά το 2020, ο μέσος αριθμός εργαζομένων έναντι μισθού (πλήρους και μερικής απασχόλησης) για τις υπό μελέτη επιχειρήσεις είναι 376.099.

Αν μετατρέψουμε τον αριθμό των μερικώς μισθωτών σε μονάδες πλήρους απασχόλησης, τότε ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι 373.659 άτομα.

Οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης αποτελούν το 97,6% των εργαζομένων και οι μερικής απασχόλησης το 1,9%. Το ποσοστό των μαθητευόμενων που αναφέρουν οι υπό μελέτη επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλό στο 0,5%.

Οι μη γεωργικές επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους, με τον μεγαλύτερο αριθμό μισθωτών, δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας, του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και της Εκπαίδευσης.

Ο μέσος ετήσιος αριθμός αμειβόμενων ωρών εργασίας ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης είναι 2.362 ώρες, ενώ ο μέσος αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης είναι 2.118.

Το μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα εργασίας πλήρους απασχόλησης αυξάνεται καθώς αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης. Το μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης είναι υψηλότερο στις μη γεωργικές επιχειρήσεις με 1000 και περισσότερους μισθωτούς, περίπου 490 ALL, και χαμηλότερο για τις μη γεωργικές επιχειρήσεις με 10-49 μισθωτούς, περίπου 360 ALL.

Σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα, το μέσο ωριαίο κόστος ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης είναι υψηλότερο στις Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 756 ALL και χαμηλότερο στις Δραστηριότητες Καταλυμάτων και στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εστίασης 245 ALL, στη βιομηχανία επεξεργασίας 272 ALL και στις δραστηριότητες παροχής νερού, επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων δραστηριοτήτων, ρύθμιση 281 ALL. 

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Ενώπιον του εισαγγελέα ο 20χρονος Αλβανός για το 4...
Συνεχίζουν να δημοσιεύουν υλικό από τα αλβανικά τε...

Σχετικά άρθρα