Η αλβανική κυβέρνηση δανείζεται 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενδυνάμωση των γυναικών

Η αλβανική κυβέρνηση δανείζεται 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενδυνάμωση των γυναικών

Η αλβανική κυβέρνηση έχει λάβει δάνειο 50 εκατ. ευρώ από τη Γαλλική Υπηρεσία Ανάπτυξης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της ισότητας των φύλων στην πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες στην Αλβανία. Η εν λόγω συμφωνία επικυρώθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για περαιτέρω νομική ισχύ. Το ποσό θα διατεθεί στην αλβανική κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την περίοδο διαθεσιμότητας, με 3 δόσεις, όπου η πρώτη δόση είναι 25 εκατ. ευρώ και οι άλλες δύο δόσεις αντίστοιχα 12,5 εκατ. ευρώ. .

Οι στόχοι είναι: βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στα περιουσιακά στοιχεία, ισοπέδωση των όρων ανταγωνισμού για την αύξηση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες· και ενίσχυση των θεσμικών μέτρων για τη δημιουργία πολιτικών με γνώμονα το φύλο. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των γυναικών.

Η κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη λειτουργία του NISA (Συστήματος Συμβολαιογραφικών Πληροφοριών) που θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους συμβολαιογράφους να επιβεβαιώνουν ότι έχουν ελέγξει την οικογενειακή κατάσταση των ατόμων και ότι έχουν αναγνωρίσει τη συνιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου κλπ.  Παρέχεται ειδική κτηματολογική υπηρεσία αφιερωμένη στη διόρθωση του ονόματος ακίνητης περιουσίας που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συζύγου για τη διόρθωση της καταχώρησης των γυναικών συνιδιοκτητών στα υπάρχοντα μητρώα ιδιοκτησίας στην Αλβανία.

Στη δεύτερη φάση, η συμφωνία επικεντρώνεται στην ισότητα των γυναικών με τους άνδρες στον εργασιακό χώρο, ως προς τις συνθήκες, τους μισθούς, την κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση και στη συνέχεια το πρόγραμμα επεκτείνεται πρόσβαση των γυναικών της επαρχίας στην οικονομία και την εκπαίδευση. 

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Μυστήριος θάνατος 62χρονης Αλβανίδας στου Γκύζη
Ράμα: Με τις νέες υποδομές, ο τουριστικός δρόμος π...

Σχετικά άρθρα