ΕΕ: Νέοι κανόνες για το Πιστοποιητικό COVID από την 1η Φεβρουαρίου

ΕΕ: Νέοι κανόνες για το Πιστοποιητικό COVID από την 1η Φεβρουαρίου

Στις 21 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, θεσπίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (για την ακρίβεια, 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, μετά από μια αρχική σειρά εμβολιασμού με δύο δόσεις ­ή μία, στην περίπτωση του εμβολίου Johnson and Johnson­ για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ενιαία περίοδος αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να συντονίζονται.

Αυτή η περίοδος ισχύος 9 μηνών λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες οι αναμνηστικές δόσεις συνιστώνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κύκλου εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο χάριτος τριών επιπλέον μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή των εθνικών εκστρατειών εμβολιασμού και η πρόσβαση των πολιτών σε αναμνηστικές δόσεις.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η Επιτροπή έχει προτείνει στο παρελθόν την επικαιροποίηση των κανόνων για τον συντονισμό της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Οι επικαιροποιήσεις που αφορούν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι οι εξής:

Εστίαση σε μια «προσέγγιση με βάση το άτομο»: 

Όταν κάποιος διαθέτει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει καταρχήν να μην υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς, όπως διαγνωστικές εξετάσεις ή καραντίνα, ανεξάρτητα από τον τόπο αναχώρησής του στην ΕΕ. Από τα άτομα που δεν διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ μπορεί να απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση πριν ή μετά την άφιξή τους.

Αναμνηστικές δόσεις: Προς το παρόν, δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν συγκεκριμένα την αποτελεσματικότητα των αναμνηστικών δόσεων κατά τη μετάδοση της νόσου COVID-19 και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί περίοδος αποδοχής για τις αναμνηστικές δόσεις. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που ανακύπτουν, αναμένεται ότι η προστασία από τις αναμνηστικές δόσεις θα διαρκεί περισσότερο από εκείνη που προκύπτει από τον αρχικό εμβολιασμό. Με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία επί του θέματος, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να προτείνει κατάλληλη περίοδο αποδοχής και για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται μετά τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης.

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Προειδοποίηση ΝΑΤΟ στην Ρωσία σε περίπτωση περαιτέ...
Ο Βορειοηπειρώτης παίκτης του MasterChef και η αγά...

Σχετικά άρθρα