ΕΕ: Η Σλοβενία επιμένει στην έναρξη διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Σκόπια

ΕΕ: Η Σλοβενία επιμένει στην έναρξη διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Σκόπια

Οι υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, συζήτησαν τη διαδικασία της Διεύρυνσης, της Σταθεροποίησης και της Σύνδεσης.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, οι υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη διαδικασία διεύρυνσης, η οποία, όπως λένε, παραμένει βασική πολιτική της ΕΕ.

Ωστόσο, κατά τη συζήτηση δεν επετεύχθη η συμφωνία όλων των κρατών μελών για την υιοθέτηση συμπερασμάτων, καθώς ορισμένα κράτη είχαν παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Βουλγαρία συνέχισε να απαιτεί τα έγγραφα της ΕΕ να περιλαμβάνουν τα αιτήματά της για διμερή προβλήματα με τα Σκόπια.

Η σλοβενική προεδρία της ΕΕ από πλευράς της επιμένει στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Σκόπια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αν και μια τέτοια ευκαιρία φαίνεται απίθανη.

«Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η υποστήριξη των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και της ευρωπαϊκής προοπτικής αποτελούν αποφασιστική στρατηγική επιλογή, απαραίτητη για όλους τους εταίρους που στοχεύουν στην ένταξη στην ΕΕ», αναφέρεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων.

Οι χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους στην εξωτερική πολιτική με αυτές της ΕΕ. Απαιτείται επίσης οι πολιτικές τους για την προστασία του περιβάλλοντος να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική της ΕΕ. Αυτό απαιτείται να γίνει μέσω της «πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια» και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ακόμη, το Συμβούλιο τονίζει ότι το κράτος δικαίου είναι βασικό στοιχείο από το οποίο θα εξαρτηθεί η δυναμική της προόδου των βαλκανικών χωρών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο μέρος που είναι αφιερωμένο στο Κοσσυφοπέδιο, το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ χαιρετίζει την επιβεβαίωση της νέας κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου για τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή πορεία και βλέπει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις ως στρατηγική λύση. Το έγγραφο των συμπερασμάτων απαιτεί από το Κοσσυφοπέδιο να εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία και να επιδείξει αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όσον αφορά τον διάλογο μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, και οι δύο χώρες καλούνται να συμμετάσχουν με καλή πίστη σε αυτή τη διαδικασία, στο πνεύμα του συμβιβασμού, για την επίτευξη συνολικής, νομικά δεσμευτικής συμφωνίας.

«Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουν το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία να προχωρήσουν στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό δρόμο τους», αναφέρεται στο προσχέδιο συμπερασμάτων.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έντονη προσδοκία του ότι όλες οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν θα τηρηθούν και θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση. Και οι δύο πλευρές πρέπει επίσης να αποφύγουν ενέργειες που υπονομεύουν τη σταθερότητα και τη ρητορική, που δεν ευνοούν τον διάλογο.

Στο τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την Αλβανία, το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αποφασιστικότητα της των Αλβανίας να προωθήσει την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απόφαση έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο προσβλέπει επίσης στη διεξαγωγή της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης με την Αλβανία το συντομότερο δυνατόν, μετά έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου.

«Το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αποφασιστικότητα της Αλβανίας να προωθήσει την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απόφαση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ τον Μάρτιο του 2020. Το Συμβούλιο αναμένει να πραγματοποιήσει τη διακυβερνητική διάσκεψη με την Αλβανία το συντομότερο δυνατό, μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα για την Αλβανία.

Οι ίδιες θέσεις αφορούν και τα Σκόπια, όπου απαιτείται η πραγματοποίηση της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου