Η Έκθεση προόδου της ΕΕ για την Αλβανία και τα δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας

Η Έκθεση προόδου της ΕΕ για την Αλβανία και τα δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας

Η πρόσφατη Έκθεση Προόδου της ΕΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Αλβανία φαίνεται πως ακόμη υστερεί, αν και κατά την σχετική αναφορά η Αλβανία συμμορφώνεται με τα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει επικυρώσει τις περισσότερες διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επίσης αναφέρεται πως η χώρα συνέχισε τις προσπάθειες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει αυτών των μέσων. Όσον αφορά την έγκριση της υπολειπόμενης νομοθεσίας εφαρμογής που σχετίζεται με τον Νόμο Πλαίσιο του 2017 για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, υιοθέτησε έναν πρόσθετο κανονισμό για την εκπαίδευση των μειονοτήτων τον Δεκέμβριο του 2020, ο οποίος αύξησε τον αριθμό των εγκριθέντων κανονισμών σε οκτώ. Η υπόλοιπη εκτελεστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αυτοπροσδιορισμού και της χρήσης των μειονοτικών γλωσσών, δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την υλοποίηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης του τομέα της γης και την εδραίωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Εγκρίθηκε νόμος για την απογραφή πληθυσμού.

Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, δεν σημειώθηκε πρόοδος κατά την περίοδο αναφοράς. Το κλίμα λεκτικών επιθέσεων, εκστρατειών επίθεσης και εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων δεν έχει βελτιωθεί. Οι εντάσεις μεταξύ πολιτικών παραγόντων και δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 και στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων δεν κατέληξαν σε τελική καταδίκη. Πρέπει να διασφαλιστεί η αυτορρύθμιση στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πλήρη λειτουργία της οπτικοακουστικής ρυθμιστικής αρχής με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και τη νομιμότητά της. Η ανεξαρτησία, τα επαγγελματικά πρότυπα και η οικονομική βιωσιμότητα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα πρέπει να ενισχυθούν.

Μετά τη δυσμενή γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και την ευρεία κριτική για σχέδια τροποποιήσεων του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης με στόχο τη ρύθμιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και ορισμένες πτυχές της συκοφαντικής δυσφήμισης, εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεσμεύθηκαν δημόσια να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνη με την Συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και υποβλήθηκαν σε διαβούλευση με οργανισμούς ΜΜΕ.

Η κυβέρνηση επανεξέτασε το θέμα και η Συνέλευση δεν επέστρεψε στο θέμα. Το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση που προκύπτουν από τις εκλογές της 25ης Απριλίου πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι τυχόν αλλαγές στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και θα υποβάλλονται σε κατάλληλες διαβουλεύσεις. εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεσμεύτηκαν δημόσια να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και θα υποβάλλεται σε διαβούλευση με οργανώσεις μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση επανεξέτασε το θέμα και η Συνέλευση δεν επέστρεψε στο θέμα. Το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση που προκύπτουν από τις εκλογές της 25ης Απριλίου πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι τυχόν αλλαγές στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και θα υποβάλλονται σε κατάλληλες διαβουλεύσεις. Εκπρόσωποι της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεσμεύτηκαν δημόσια να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και θα υποβάλλεται σε διαβούλευση με οργανώσεις μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση επανεξέτασε το θέμα και η Συνέλευση δεν επέστρεψε στο θέμα. Το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση που προκύπτουν από τις εκλογές της 25ης Απριλίου πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι τυχόν αλλαγές στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας και θα υποβάλλονται σε κατάλληλες διαβουλεύσεις.

×
Ενημερώσεις

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε email για κάθε νέα δημοσίευση.

Παρέμβαση Β. Μεϊμαράκη στο Ευρωκοινοβούλιο για την...
Έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης για την ψήφο Ελλ...

Σχετικά άρθρα