Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της Αλβανίας και της Κεντρικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου

Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της Αλβανίας και της Κεντρικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου

Οι αλβανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα, θα μπορούν σύντομα να επωφεληθούν από τις ίδιες διευκολύνσεις που προσφέρει αυτό το καθεστώς στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τα Σκόπια, την Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, το Κοσσυφοπέδιο και την Σερβία.

«Τα κράτη μέλη της Κεντρικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου της Ευρώπης (CEFTA), σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της Διαδικασίας του Βερολίνου και ως απάντηση στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της εμπορικής ολοκλήρωσης στην περιοχή, έχουν υιοθετήσει Πρόσθετο Πρωτόκολλο 5, το οποίο με την πάροδο των ετών στοχεύει στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των χωρών της περιοχής για τη διευκόλυνση του εμπορίου», ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τελωνείων.

Το παρόν πρωτόκολλο, αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας CEFTA, επικεντρώθηκε σε διατάξεις που βασίζονται σε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Το Τελωνείο ανέφερε επίσης ότι η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτέλεσε προτεραιότητα για την Τελωνειακή Διοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη διευκόλυνση των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων εντός της χώρας αλλά και στην αμοιβαία αναγνώρισή τους στην Περιφέρεια.

Για την αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων των Εξουσιοδοτημένων Οικονομικών Φορέων (ΕΟΦ), τα μέρη της CEFTA δεσμεύονται εγκρίνοντας το 2019 την «Υπουργική Απόφαση για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών προγραμμάτων του ΕΟΦ».

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της CEFTA και τη GIZ, η Τελωνειακή Διοίκηση επέτρεψε την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή της κατάστασης του ΕΟΦ.

Με την έναρξη διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης, επιδιώκεται να χορηγηθούν στον ΕΟΦ τα ίδια οφέλη από ένα μέρος της CEFTA με τα ΕΟΦ στις αντίστοιχες χώρες όπου χορηγείται άδεια στο μέρος CEFTA στο οποίο πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός. Αυτά τα οφέλη θα είναι τα ίδια με εκείνα που χορηγούνται στην AEOS εντός του τελωνειακού τους εδάφους.

Η Κεντρικής Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Ευρώπης (CEFTA) είναι μια διεθνής εμπορική συμφωνία μεταξύ χωρών που βρίσκονται γενικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα τρέχοντα μέλη της CEFTA περιλαμβάνουν την Αλβανία, τη Βοσνία -Ερζεγοβίνη, τα Σκόπια, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία. 

×
Subscribe

Αντίδραση Ζάεφ στην αποκάλυψη για απόπειρα δολοφον...
Το 47% των αποφοίτων Πανεπιστημίου εγκαταλείπει τη...

Σχετικά άρθρα