Ιουλ
05

Θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ

Θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ

Η πορεία προς τη συνάντηση με το Χριστό είναι μια Κλίμακα

Κυριακή Δ’ ΝησΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζοςτειών
Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο 

Η πορεία προς τη συνάντηση με τον Χριστό είναι μια ανοδική κλίμακα ανεξάντλητη. Όπως ο Θεός είναι απεριόριστος και η δυνατότητά μας να Τον συναντήσουμε και να ενωθούμε μ’ αυτόν είναι απεριόριστη. Η δυνατότητα που υπάρχει για να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό δεν εξαντλήθηκε και δεν θα εξαντληθεί ποτέ απο κανέναν ούτε στη γη ούτε στον ουρανό.

Μέτρο και σκοπός της πνευματικής ζωής είναι το ποσοστό αυτής της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό και αρετή είναι η έκφραση αυτής της ενώσεως. Όπως δεν μπορούμε να μιλάμε για το αν ενωθήκαμε η όχι με το Θεό αλλά για το πόσο ενωθήκαμε, έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για το αν έχει η δεν έχει ένας άνθρωπος μια αρετή, αλλά πόσο την έχει. Η αρετή δεν έχει όρια, λέει ο Γρηγόριος Νύσσης στο βίο του Μωυσέως. Η νομική θεώρηση της αρετής είναι αδύνατη μέσα στο πνεύμα του Χριστού και η αξίωση απο τον άνθρωπο για μια νομική πραγμάτωση της αρετής είναι τα « βαρέα φορτία και δυσβάστακτα» που βάζουν στους ώμους των ανθρώπων οι υποκριτές που κλείνουν έτσι τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων « και αυτοί οι ίδιοι δεν μπαίνουν σ’ αυτή αλλά εμποδίζουν και όσους θέλουν να μπουν»
Απρ
07

Το κήρυγμα της Κυριακής

Η ΣΤΑΥΡΟΜΟΡΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως
Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο


Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δεῖ πραγματικὰ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ δυσκολευθεῖ μετὰ πολὺ νὰ διακρίνει τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσως. Γιατὶ ὅποιος νιώσει τὴν ἀγάπη ποὺ σταυρώνεται ξέρει ὅτι γιὰ αὐτὴ τὴν ἀγάπη δὲν ὑπάρχει θάνατος. Ὁ Σταυρὸς ποὺ ἦταν τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου ἔγινε ἠ ἐγγύηση τῆς ζωῆς γιατὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴν ἀγάπη νὰ σταυρωθεῖ καὶ νὰ γίνει ἔτσι ἀθάνατη. Ὅταν εἶδε ὁ Ἄδης τὸ σταυρὸ τοὺ Χριστοῦ εἶπε τοῖς κάτω: «Ὤ λειτουργοί μου καὶ δυνάμεις μου, τίς ὁ ἐμπήξας ἦλον τῆ καρδία μου; Ξυλίνη μὲ λόγχη ἐκέντησεν ἄφνω, καὶ διαρρήσομαι» (Ὁ οἶκος Ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως). Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν σταυρώνει τὸ ναρκισσισμό του γιὰ νὰ δημιουργήσει χῶρο μέσα στὴν καρδιά του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τὴς ἀγάπης γιὰ τὸ συνάνθρωπο, ὑφιστάμενος ἕνα θάνατο ζωοποιεῖται γιατὶ σκοτώνει τὴν αἰτία τοῦ θανάτου. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ ναρκισσισμὸς ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν ὁλοκληρωτικό του θάνατο. «Ἐν ξύλω τέθνηξας, ξύλον σε εὕρικα ζωῆς χριστοφόρε σταυρέ μου» (Ὡδὴ θ’ κανόνος Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως).

Δεκ
09

Αλβανοί γκρεμίζουν σταυρούς από μοναστήρια και ξωκλήσια στην Βόρειο Ήπειρο

Αλβανοί γκρεμίζουν σταυρούς από μοναστήρια και ξωκλήσια στην Βόρειο Ήπειρο

Ἡ πραγματικὴ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κυριακὴ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Από τον πατέρα Παναγίωτη Γκέζο.

Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη ὁ Τριαδικὸς Θεὸς δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀπρόσιτος, ὅπως πιστεύει ἡ πλανεμένη χριστιανικὴ Δύση, ἀλλὰ γίνεται προσιτὸς μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη Του καὶ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του ποὺ εἶναι μέρος τῆς θείας ὑπάρξεώς Του.

Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν μπορεῖ πραγματικὰ νὰ συναντήσει τὸ Θεὸ καὶ δὲν εἶναι περιορισμένος νὰ συμπεράνει ἀπλῶς τὴν ὕπαρξή Του. Ἡ συνάντηση ὅμως αὐτὴ θὰ γίνει μὲ τρόπο ἡσυχαστικό, δηλαδὴ θὰ γίνει στὸ χῶρο τῆς καρδιᾶς. Ἡ προσευχὴ καὶ ἠ νηστεία εἶναι τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά του γιὰ νὰ συναντήσει ἐκεῖ τὸν ἀναστημένο Χριστό.

Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι αἴτηση γιὰ παροχές, δὲν εἶναι τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μετατρέπουμε τὸ Θεὸ σὲ ὐπηρέτη καὶ τοῦ ζητούμε νὰ σπεύσει νὰ ἱκανοποιήσει τὰ θελήματά μας. Εὶναι σχεδὸν βλάσφημο νὰ λέμε στὸ Θεὸ τί νὰ μᾶς δώσει, γιατὶ ὅταν τὸ κάνουμε αὐτὸ ὑπαινισσόμαστε ὅτι ξέρουμε ἐμεῖς κάτι ποὺ Ἐκεῖνος δὲν ξέρει καὶ ὅτι ἐπομένως εἴμαστε σοφότεροι ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ὅταν τὸ κάνουμε αὐτὸ δὲν πιστεύουμε στὸ Θεό. Πραγματικὴ προσευχὴ εἶναι νὰ μὴ ζητάει ὁ ἄνθρωπος τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο τὸν ἴδιο τὸ Θεό, «τὴν Βασιλείαν τοὺ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» καὶ ὄλα τὰ ἄλλα ποὺ ἔχομε πραγματικὰ ἀνάγκη θὰ μᾶς δοθοῦν χωρὶς νὰ τὰ ζητήσουμε (Ματθ.6.33).

Αυγ
05

Πέφτει η αυλαία στην αναζήτηση Κούπα

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩΤΗΡΙΟ


Κυριακὴ τῆς ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἔντονα φορτισμένο ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ πεῦμα τῆς ἐποχῆς «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ φόρτιση δὲν εἶναι ἀρνητικὸ στοιχεῖο καὶ οὔτε λειτουργεῖ ἀποκαρδιωτικὰ. Εἶναι πρόσκληση γιὰ ἐγρήγορση καὶ γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια, ἐφόσον «νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία». Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται τώρα εἶναι νὰ ἀποθέσουμε «τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». καλούμαστε λοιπόν, γιὰ τὶς οὐσιαστικότερες καὶ πνευματικότερες ἐπιδιώξεις τῆς ζωῆς.

Ὁ Ἰησοὺς Χριστὸς μὲ τὴ τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του, δηλαδὴ τὴν ἄρνηση στὴν ἐπιθυμία Του γιὰ τροφή, ἀναπτύσσει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι στὸ δικό του θέλημα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λέει ναὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δείχνει τὸ δρόμο τῆς ἀντίστροφης πορείας ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο θεσπίσθηκε ἡ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς, γιὰ νὰ δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς νηστείας νὰ κατανικάει τὸ δικό του θέλημα, ποὺ πολὺ συχνὰ εἶναι αὐτοκαταστροφικό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι πάντοτε σωτήριο καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ καλλιεργεὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀγάπης ποὺ τὸν ἐνώνει μὲ τὸ Θεὸ καὶ ποὺ ὁ Ἀδάμ ἔχασε ἐξαιτίας τῆς ὑποδουλώσεώς του στὴ δική του ἐπιθυμία.

Μαρ
10

Το κήρυγμα της Κυριακής

«Ο ΑΓΑΠΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»

Κυριακὴ τῆς ΑΠΟΚΡΕΩ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στὴν ἔννοια τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου, «δι’ οὕς Χριστὸς ἀπέθανεν». «Ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ» εἶναι κάθε ἄνθρωπος καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἀκόμη τῆς κοινωνίας. Δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅμως νὰ ἐπιστρέψει στὸ Θεὸ καὶ νὰ τὸν συναντήσει χωρίς προηγουμένος νὰ συναντήση τὸ συνάνθρωπο, γι’ αὐτὸ τὸ ἐπόμενο βῆμα στὴν πορεία γιὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ εἶναι ἀκριβῶς ἠ συνάντηση μὲ τὸ συνάνθρωπο.

Θέμα τῆς τρίτης Κυριακῆς τοῦ Τριωδίου εἶναι ἠ κρίση ποὺ θὰ βασιστεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγάπη ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔχει δείξει γιὰ τὸ συνάνθρωπο του καὶ ποὺ τελικὰ μεταβαίνει σ’ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Θεό. «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνι τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοι ἐποιήσατε» (Ματθ.25, 40).

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ τελειωθεῖ παρὰ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει τὸν πλησίον του καὶ πλησίον δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται μόνο οἱ φίλοι μας ἤ οἱ γνωστοὶ μας, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε κοινὴ φύση. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ ἀγαπάει τὸ Θεὸ στὸ συνάνθρωπο, ἐπεκτείνει σ’ αὐτὸν τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του μὲ τὴν ὁποία πλησιάζει τὸ Χριστό.

Δείχνουμε ἀγάπη στὸ συνάνθρωπο ὅταν τοῦ δίνουμε κάτι ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς καὶ ποὺ ἐκεῖνος τὸ ἔχει ἀνάγκη. «ἐπίνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν».

Νοε
11

Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ: Διπλωματική ήττα με την Αλβανία-Χωρίς τις ελληνικές θέσεις η έκθεσις της Κομμισσιόν

Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ: Διπλωματική ήττα με την Αλβανία-Χωρίς τις ελληνικές θέσεις η έκθεσις της Κομμισσιόν

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ


Κυριακὴ τοῦ ΑΣΩΤΟΥ

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος εὶναι ναρκωμένος ἀπὸ τὸ μεθύσι τὴς ναρκισσιστικῆς αὐτοαποθεώσεως, δηλαδὴ «...διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοὺ, ζῶν ἀσώτως», δὲν βιώνει ἄμεσα τὴν ὀδύνη τῆς ὑπαρξιακῆς του μοναξιᾶς, ἄν καὶ ὑφίσταται ἔμμεσα τὶς συνέπειές της μὲ τὴ μορφὴ τῶν σωματικῶν συμπτωμάτων ἤ τῶν διαπροσωπικῶν δυσκολιῶν. Μόλις ἀπαλλαγεῖ ὅμως ἀπὸ τὴ νάρκη τῆς αὐτοαποθεώσεως, «Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθών», βιώνει βαθιὰ αὐτὴ τὴν ὁδύνη καὶ διαπιστώνει ὅτι βρισκεται σὲ μιὰ κατάσταση ἐξορίας, μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα του, τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. «Ὅ, πόσων ἀγαθῶν ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα. Ὁποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγὼ» (δοξαστικὸ Ἐσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀσώτου).

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει αὐτὴ τὴ διαπίστωση, ἀναπότρεπτα θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη τὴς ἐπιστροφῆς καὶ θὰ πεῖ σὰν τὸν ἄσωτο γιὸ τῆς παραβολῆς, «ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου». «Ὅς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦλθον κἀγὼ οἰκτίρμον, ὁ τὸν βίον ὅλον δαπανήσας ἐν τῆ ἀποδημία ἐσκόρπισα τον πλοῦτον ὅν δέδωκάς μοι, Πάτερ, δέξαι με, πάτερ, μετανοοῦντα, ὁ θεὸς καὶ ἐλέησόν με» (Αἶνοι Κυριακῆς Ἀσώτου). Εἶναι αὐτὴ ἡ βαθιὰ συναίσθηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀποξένωσή του ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς του, τὸ Θεό, ποὺ ὁνομάζουμε μετάνοια.

Δεκ
01

Άγνωστος ο πραγματικός αριθμός των φορέων AIDS στην Αλβανία

Ἡ διαφορὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν κακὸ ἄνθρωπο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ καὶ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι. Κακοὶ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Δὲν εἶναι ἠ ἁμαρτία αὐτὴ καθαυτὴ ποὺ κάνει κακὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἠ δολιότητα καὶ ἡ ἐμμονὴ στὴν ἁμαρτία του καὶ ἡ ἄρνησή του νὰ τὴν παραδεχθεί.

Ὁ κακὸς ἄνθρωπος εἶναι παντοῦ. Μπορεῖ νὰ εἶναι πλούσιος ἤ πτωχός, μορφωμένος ἤ ἀμόρφωτος, πιστὸς ἤ ἄθεος. Ἔχουμε τὴν τάση καὶ τὴ συνήθεια νὰ κατατάσσουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύο ἀπόλυτες κατηγορίες. Καλοὺς ἤ κακοὺς. Σὲ τίμιους ἤ ἀνέντιμους. Ὅλοι μας κάνουμε κακὲς πράξεις. Οἱ κακὲς πράξεις δὲν κάνουν ἀναγκαστικὰ ἕναν κακὸ ἄνθρωπο. Ἡ Σόνια στὸ «Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία» τοῦ Ντοστογιέφσκυ, ἄν καὶ ἐξεδίδετο γιὰ χρήματα, για νὰ μὴν πεθάνουν ἀπὸ ἀσιτία τὰ ἐτεροθαλὴ ἀδέλφιά της δὲν ἦταν κακὸς ἄνθρωπος. Ἄν ὅποιος κάνει κάτι κακὸ ἦταν κακὸς ἄνθρωπος, ὅλοι θὰ εἴμασταν κακοὶ ἄνθρωποι. Ὁπωσδήποτε ὅλοι, σὲ ὁποιαδήποτε κατηγορία καὶ ἄν ἀνήκουμε, κάνουμε καὶ καλὲς καὶ κακὲς πράξεις.

Ιουλ
10

Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΛΕΠΡΟΣ, Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο.

Ὁ δέκατος λεπρὸς, ὁ Σαμαρείτης ( αὐτὸς ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἰουδαίους δὲν εἶχε σωστὴ πίστη) κατάλαβε τὴν αἰτία τὴς ἀρρώστιας: τὴν κακὴ σχέση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀποκατάσταση αὐτὴς τῆς σχέσης, ἐπέστεψε στὸ Χριστὸ δοξάζοντας τὸ Θεό.Ἡ καρδιά γέμισε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Χριστὸς ἐπαίνεσετὴ στάση του. Ἀπὸ τῆν κρίση τοῦ Θεοῦ πέρασε στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

Άγαπητοὶ , τί σημαίνουν αὐτὰ γιὰ μᾶς; Σημαίνουν ὅτι καὶ ἡ δικὴ μας σχέση μὲ τὸ Θεὸ μπορεῖ νὰ εἶναι κακή, μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ δοκιμασία ἤ ἀκόμα μπορεἶ καὶ νὰ καταστραφεῖ. Ἐνδέχεται νὰ βρεθοῦμε ἐσωτερικὰ στὴν κατάσταση τῆς ἀνταρσίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ , ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὰ ἐξωτερικὰ σημάδια τῶν δέκα λεπρῶν. Αὐτὴ τὴν ἀνταρσία τὴν καταλαβαίνουμε ἄν ἐξετάσουμε τὸν τρόπο ποὺ θέλουμε νὰ ζοῦμε, ἄν δηλαδὴ θέλουμε νὰ ζοῦμε μόνοι μας καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό μας, μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθώπους. Ἀκόμα, τὴν καταλαμβαίνουμε ὅταν παρατηροῦμε ὅτι διαχειριζόμαστε τὰ πράγματα αὐτοὺ τοῦ κόσμου σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ Θεός. Ὅταν θεωροῦμε πὼς ὅτι μᾶς συμβαίνει σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά, ἀφοροῦν ἐμὰς τοὺς ἴδιους καὶ ὑπάρχουν μόνο γιὰ μᾶς.

Νοε
02

Η ελληνική εκπομπή Περπατώντας στον τόπο μας (βίντεο)

Η ελληνική εκπομπή Περπατώντας στον τόπο μας (βίντεο)

ΧΕΙΜΑΡΡΑ η πατρίδα που αγαπάμε τόσο πολύ. Χειμάρρα, στην οποία μιλάνε ελληνικά χιλιάδες χρόνια τα τοπωνύμια: Ακροκεραύνια, Χειμάρρα, Ανδρεχόρα, Μεγαληχόρα, Γυπαιέα, Πάνορμος, Αρμυρίδα, Γιαλισκάρι. Πύργος, Παγά, Γράμματα, Καστανέα, Παρασπόρι, Καστρί και πολλά άλλα.
Δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι όλες οι δυσκολίες και τα προβλήματα ξαφνικά θα επιλυθούν σε μια στιγμή, ωστόσο πρέπει να ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα κάποτε θα διευθετηθούν.

Πατέρας Παναγιώτης Γκέζος

«Μετανοείτε» φωνάζει και σήμερα ὁ Κύριος.

Κυριακή μετά τα φώτα

Η αρχή του χαροποιού μηνύματος για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και Πρόδρομος του Κυρίου. Και έγινε ο Ιωάννης η αρχή του ευαγγελίου, σύμφωνα με εκείνο που λέει ο επουράνιος πατέρας στο Μεσσία δια του προφήτου Μαλαχία: «Να, εγώ στέλνω μπροστά από σένα τον αγγελιοφόρο μου». Μετά την εορτή των Φώτων, έρχεται το σημερινό ιερό ευαγγέλιο να μας μιλήσει για το «μεγάλο φως», τον Ιησού Χριστό. Ο ιερός ευαγγελιστής λέει ότι μόλις άκουσε ο Κύριος ότι ο Πρόδρομος παραδόθηκε στη φυλακή, έφυγε για τη Γαλιλαία. Αφήνει δε τη Ναζαρέτ και κατοικεί στη Καπερναούμ που ήταν κτισμένη κοντά στη λίμνη της Γεννησαρέτ, στα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Με την ενέργεια αυτή του Κυρίου πραγματοποιείται ότι είχε πει ο προφήτης Ησαΐας πριν οχτακόσια χρόνια: «Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και της φυλής Νεφθαλείμ που είναι χτισμένη κοντά στη θάλασσα Γεννησαρέτ και ανατολικά του Ιορδάνου, η Γαλιλαία που είναι γεμάτη από εθνικούς, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της αγνοίας και της πλάνης, είδε μεγάλο φως, το Χριστό». Και άλλες φορές η Αγία Γραφή ονομάζει το Χριστό με παρόμοιες εκφράσεις, π.χ. λέει ότι είναι ο Κύριος Ιησούς «φως αληθινό», «φως του κόσμου», ή «φως εις αποκάλυψιν εθνών». Τι να εννοεί άραγε με όλα αυτά;

Σεπ
06

Μπερίσα: «Ιδού το σαράι του Κοκδήμα και του Ράμα στην Χιμάρα»

Μπερίσα: «Ιδού το σαράι του Κοκδήμα και του Ράμα στην Χιμάρα»

Αναπόσπαστο μέρος της Χριστιανικής ταυτότητας ο πατριωτισμός


«Εμείς οι πολλοί» κηρύττει ο Απόστολος των Εθνών, «συναποτελούμε το σώμα του Χριστού και ο καθένας είναι μέλος του άλλου». (Ρωμ. 12,5). Ιδού λοιπόν ενώπιόν μας νέος χρόνος, χρόνος επανόρθωσης και μετανοίας.
Χρόνια πολλά!
ο πατέρας Παναγιώτης Γκέζος


ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ
Κυριακή των Θεοφανίων

Κυριακὴ σήμερα, ἀγαπητοὶ καὶ συμπίπτει ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων. Καὶ σύμφφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ δὲν διαβάζομε τίποτα Ἀναστάσιμο, ἀλλὰ λέμε ὅλα τὰ τῆς Ἑορτῆς. Ὁπότε ἔχομε Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων.

Ὁ Χριστὸς μας ἔμεινε τριάντα χρόνια στὴν ἀφάνεια καὶ στὴν ταπείνωση τῆς Ναζαρέτ, ὑποτασσόμενος στοὺς γονεῖς Του καὶ περιμένοντας τὴν ὥρα τοῦ Θεοῦ. Κι ὅταν ἦλθε ἐκείνη ἡ ὥρα, καὶ ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μὲ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἐβάπτιζε καὶ ἐξομολογοῦσε στὸν Ἰορδάνη, ὁ Χριστὸς μας ἀφήνει τὴ Γαλιλαία, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς, καὶ ἔρχεται στὸν Ἰορδάνη πρὸς τὸν Ἰωάννη, νὰ Βαπτισθεῖ. Καὶ πῆγε μὲ τὴ σειρὰ καὶ μὲ τὴν ἀράδα Του, «σὰν ἕνας ἀπ’ ὅλους καὶ ἕνας γιὰ ὅλους», θὰ ΄λεγε ὁ ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Μελωδός.

Δεκ
11

Συνεχίζουν το έργο τους στην Αλβανία τα κινητά μαγειρεία του Ε.Σ. (φωτό)

Συνεχίζουν το έργο τους στην Αλβανία τα κινητά μαγειρεία του Ε.Σ. (φωτό)

Ας ετοιμάσουμε και εμείς, αδελφοί μου, τη φάτνη της καρδιάς μας, για να υποδεχθούμε τον Κύριό μας ως Σωτήρα και Λυτρωτή μας, ας τον δοξολογήσουμε με ύμνους και ωδές πνευματικές και ας τον ικετεύσουμε να μας διατηρήσει όλους, και ιδιαιτέρως τους νέους μας, ασάλευτους στην ορθόδοξη ευαγγελική πίστη μας.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με ειρήνη, αγάπη, δύναμη και προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο ελπίδα και ευτυχία.

Μὲ τὶς πατρικὲς μου εὐχὲς ἐν Χριστό.
Ἡ οἱκογένεια πατρὸς Παναγιώτη ΓκέζουΑκολουθεί το Κυριακάτικο (προ Χριστουγέννων) Κήρυγμα:

ΕΖΗΣΑΝ ΩΣ ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Κυριακή πρὸ τῆς ΧΡΙΣΤΟΥ Γεννήσεως

Μία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ κοσμοχαρμόσυνη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιὸν μας ὄλους ἐκείνους τοὺς δικαὶους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προπάτορες, προφῆτες καὶ μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μέσα στὸ ὄραμα καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ Μεσία. Περίμεναν μὲ πόθο ἀσίγαστο καὶ ἱερὴ λαχτάρα νὰ δοῦν τὸν «χριστὸν Κυρίου». Ὄλοι αὐτοί, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐάν συγκριθοῦν μὲ τὸν κόσμον ὁλόκληρον, ὁ καθένας τους εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερος. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς λόγους αὐτούς, ἄς δοῦμε γενικώτερα γιατί κάθε Ἄγιος εἶναι πολυτιμότερος ἀπ’ὄλο τὸν κόσμο καὶ τί σημασία ἔχει αὐτὸ γιὰ μᾶς.

Δεκ
19

Το κήρυγμα της Κυριακής

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο εκ Χιμάρας

Συνηθίζουμε νὰ κάνουμε λόγο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴ μακροθυμία Του. Ὡστόσο σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ κάτι ποὺ ἴσως μᾶς ξαφνιάζει: γιὰ τὴν «ὀργὴ τοῦ Θεοῦ». Συγκεκριμένα ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ νεκρώσουν κάθε ἁμαρτωλὸ πάθος καὶ κακὴ ἐπιθυμία ποὺ κυριαρχεῖ μέσα τους, διότι γιὰ τὰ ἁμαρτήματα κάθε εἴδους «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» πρόκειται νὰ ξεσπάσει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σ’ ὅσους - ὄχι ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀδυναμία, ἀλλὰ - συστηματικὰ καὶ μὲ ἐπιμονὴ δὲν θέλουν νὰ πιστέψουν καὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν μέσα στὴν ἁμαρτία.

Πῶς εἶναι δυνατὸν ὅμως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ ὀργίζεται καὶ νὰ τιμωρεῖ τοὺς ἁμαρτωλούς; Τὸ εὔλογο αὐτὸ ἐρώτημα μᾶς καλεῖ νὰ δοῦμε πῶς συμβιβάζεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Θεὸς μὲ τὶς διάφορες ἀπειλὲς ἢ τιμωρίες. Τί εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Ὁ Θεὸς δὲν ὀργίζεται. Οὔτε θυμώνει οὔτε ἐκδικεῖται οὔτε τιμωρεῖ. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὡς ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴ δική μας ἀπομάκρυνση ἀπὸ κοντά Του. Ἂν εἶναι χειμώνας καὶ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴ θερμάστρα ἢ τὸ τζάκι καὶ βγοῦμε ἔξω στὸ κρύο, προφανῶς δὲν φταίει ἡ θερμάστρα ἢ τὸ τζάκι ποὺ παγώνουμε. Ὅσο βρισκόμαστε κοντὰ στὸν Θεό, χαιρόμαστε, ἡ ζεστασιὰ τῆς θείας Του χάριτος μᾶς κάνει εὐτυχισμένους. Ὅταν φεύγουμε ἀπὸ κοντά Του ἁμαρτάνοντας καὶ δὲν μετανοοῦμε, παγώνουμε, ἀρρωσταίνουμε, ὑποφέρουμε. Ἐκεῖνος θέλει πάντα τὸ καλό μας· ἡ ἐπιμονή μας ὅμως στὴν ἁμαρτία μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κόλαση δυστυχίας. Ὁ Θεὸς καὶ τότε ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ἀγαπάει, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς ζεστάνει μὲ τὴν ἀγάπη Του, διότι Τὸν ἐμποδίζει ἡ ἐλευθερία μας.

Ιαν
14

Η Ελένη Σουρανή διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού

Η Ελένη Σουρανή διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού

Συνεχίζονται οι λεηλασίες


Νέος βανδαλισμός στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Γεωργουτσάτες σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. Άγνωστοι έσπασαν την κεντρική πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με αποτέλεσμα να προκληθούν για πολλοστή φορά ζημίες στην κεντρική εκκλησία του χωριού.

Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα μήνα ακριβώς, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Γεωργουτσάτες είχε βανδαλιστεί ξανά από αγνώστους τους οποίους όπως και σε άλλες περιπτώσεις η αλβανική αστυνομία δεν τους εντόπισε ποτέ.

Μέτα τις κλοπές του 2009 και τους συνεχείς βανδαλισμούς στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου που βρίσκεται στο κοιμητήριο του χωριού, στις εκκλησίες του χωριού δεν φυλάγονται πλέον ούτε κειμήλια αξίας, ούτε χρήματα.

Ιουν
24

Τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού στα Τίρανα (βίντεο)

Φεβ
19

Αρχίζουν οι εργασίες για το μεγάλο Τζαμί στα Τίρανα

Η επιτροπή για την κατασκευή του Μεγάλου Τζαμιού που προτάθηκε από το Δήμο, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιοτων Τιράνων και, ήδη,  έχουν αρχίσει οι εργασίες της.

 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από το Δήμαρχο των Τιράνων, τον πρόεδρο της Μουσουλμανικής Κοινότητας, τον εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, το Μουφτή των Τιράνων, τρεις εκπροσώπους των μουσουλμάνων πιστών των Τιράνων, τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Μνημείων Πολιτισμού, εκπρόσωπο του Υπουργικού Συμβουλίου, τρεις γενικοί διευθυντές του Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Επικράτειας και δύο διευθυντές για το χωροταξικό σχεδιασμό και του ελέγχου της εδαφικής ανάπτυξης.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη