Τα δικαιώματα της Εθνικής Μειονότητας

Τα δικαιώματα της Εθνικής Μειονότητας

Το τίμημα είναι η ζωή ενός ακόμη Έλληνα, στο όνομα της πατρίδος μας.Το όφελος είναι η αφύπνιση του πατριωτικού μας φρονήματος. Αυτό που κατάφερε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας με τον θάνατό του, είναι να μάθουν περισσότεροι άνθρωποι, πως η Βόρεια Ήπειρος είναι μια περιοχή, όπου ζει, Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

Και το τονίζω, εθνική μειονότητα!

Τι σημαίνει αυτό;

Η κύρια πηγή των μειονοτικών δικαιωμάτων είναι η Διακήρυξη των Ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, που υιοθετήθηκε από την γενική συνέλευση το 1992 και κατοχυρώνει τα εξής δικαιώματα:

- <<την προστασία από τα κράτη της ύπαρξής τους και της εθνικής ή εθνοτικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας (άρθρο 1)>>

-<<το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη δική τους κουλτούρα, να ακολουθούν τη δική τους θρησκεία και να χρησιμοποιούν την δική τους γλώσσα ιδιωτικά και δημόσια. (άρθρο 2, παρ. 1)>>

-<<το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πολιτιστική, θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική και δημόσια ζωή.(άρθρο 2, παρ. 2)>>

-<<το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αποφάσεις, που τους επηρεάζουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. (άρθρο 2, Παρ. 3)>>

-<<το δικαίωμα να ιδρύουν και να διατηρούν τις δικές τους ενώσεις. (άρθρο 2, παρ. 4)>>

-<<το δικαίωμα να δημιουργούν και να διατηρούν επαφές με άλλα μέλη της ομάδας τους και με άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονότητες και στη χώρα τους, πέρα από τα σύνορα του κράτους. (αρθάρ 2, παρ. 5)>>

-<<την ελευθερία να ασκούν τα δικαιώματά τους, ατομικά, καθώς και στην κοινότητα με άλλα μέλη της ομάδας τους, χωρίς διάκριση. (άρθρο 3)>>


Άγγελος Μητσόπουλος

(Ποιητής- Συγγραφέας)

×
Subscribe

Ευγνωμοσύνη προς όλα εκείνα τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. που...
Η Βόρειος Ήπειρος κλίνει το γόνυ… σθεναρά

Σχετικά άρθρα